Privacybeleid & Cookies

Privacybeleid

Wij respecteren de Wet Bescherming Persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: Algemene Verordening Gegevensbescherming).
Bij het opvragen van meer informatie via onze website, of het maken van een reservering via onze website, wordt er om uw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze persoonlijke gegevens zullen we alleen gebruiken voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt: het beantwoorden van uw vragen, een correcte afhandeling van uw reservering en een adequate bedrijfsvoering voor ons.
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en respecteren de privacy van u als bezoeker van onze theetuin en/of huurder van onze Bed & Breakfast.

Wat doen wij met uw gegevens:
Belt u ons? Dan beschikken wij over:
– uw telefoonnummer
Mailt u ons? Dan beschikken wij over:
– uw e-mail adres
Als u een reservering bij ons maakt, vragen wij altijd om de volgende gegevens welke nodig zijn voor een correcte afhandeling van uw reservering, conform de wettelijke eisen:
– uw naam, en de namen van de gasten die met u meereizen
– uw geboortedatum
– uw adres
– uw e-mailadres
– uw telefoonnummer
Op het moment dat u een betaling doet, beschikken wij ook over:
– uw betaalgegevens

Uw reservering of verzoek om informatie wordt naar ons verzonden via de beveiligde systemen/servers van CompanyOnNet (handelend onder de naam Winkeltjes.net) en onze veilige https:// verbinding. Deze https verbinding houdt in dat uw gegevens versleuteld worden verzonden. Uw reservering – met uw gegevens – komt vervolgens bij ons binnen en wordt veilig opgeslagen.

Opslaan gegevens:
Uw gegevens worden – indien nodig – bewaard en veilig opgeslagen.
De informatie die wordt opgeslagen:
– uw naam en de namen van de gasten die met u meereizen
– uw geboortedatum
– uw adres
– uw e-mailadres
– uw telefoonnummer
– uw betaalgegevens
– uw IP-adres

Gegevens verstrekken aan derden
Uw gegevens zijn bij ons veilig. Wij zullen uw gegevens nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekken of ongevraagd voor commerciële doeleinden gebruiken.

Bewaren, verwijderen of wijzigen van uw persoonlijke gegevens
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan wettelijk nodig is. Wilt u graag uw gegevens inzien of wijzigen, of wilt u dat wij uw gegevens verwijderen? Neemt u dan contact met ons op. Bij een verzoek om verwijdering van uw gegevens dient u er wel rekening mee te houden dat wij voor onze administratie een bewaarplicht hebben (belastingdienst) en gegevens in onze administratie dus pas kunnen verwijderen als de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar is verlopen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage of verwijdering van persoonsgegevens door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy, maar zo weten wij zeker dat het verzoek van u afkomstig is. Wij reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Heeft u na het lezen van bovenstaande nog vragen inzake ons privacybeleid? Stuur ons dan gerust een e-mail:
* voor Theetuin Het Vosje: theetuinhetvosje@outlook.com
* voor onze B&B De Vliegenzwam: devliegenzwam@outlook.com

Heeft u klachten inzake ons privacybeleid, of worden u en wij het oneens over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan? Dan kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Cookies

Als je onze website voor de eerste keer bezoekt, krijg je de melding dat onze website gebruik maakt van Cookies. Een cookie is een klein bestandje dat via de beveiligde server – waar onze website op draait – op jouw systeem (laptop, pc, telefoon of tablet) wordt geplaatst. Wij maken gebruik van functionele cookies en cookies voor statistische doeleinden.
Functionele cookies worden – net zoals bij de meeste websites – gebruikt voor een correcte weergave van onze website.
Daarnaast gebruiken wij cookies voor statistische doeleinden. Statistieken die wij bijhouden zijn: het aantal hits op onze pagina, de bezochte pagina’s, de duur van het aantal bezoeken en waar de bezoekers vandaan komen (plaats en land), ip-adres. Deze statistieken houden wij bij via Google Analytics. Uw persoonlijke gegevens of adresgegevens worden niet opgenomen in deze statistieken.
Maakt u gebruik sociale media via onze website (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, etc.), dan kunnen er ook cookies van deze bedrijven geplaatst worden op uw systeem. Check bij de betreffende bedrijven hun cookie en privacybeleid!

Cookies uitschakelen
U kunt het gebruik van cookies verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de betreffende browser. Houd er dan wel rekening mee dat onze website dan wellicht niet optimaal functioneert.

Wijzigingen
Ons privacy- en cookie-beleid kan nog verder worden aangepast in verband met eventuele aankomende wetswijzigingen.

Laatste wijziging: 18-04-2022