Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bed & Breakfast De Vliegenzwam

Deze algemene voorwaarden zijn opgemaakt ter bescherming van onze huurders en de verhuurder van Bed & Breakfast De Vliegenzwam (John Duyn en Adrienne Koedooder).

Inhoud:
Artikel 1.  Verhuurder Bed & Breakfast De Vliegenzwam
Artikel 2.  De B&B’s
Artikel 3.  Theetuin ‘t Vosje
Artikel 4.  Tarieven B&B’s
Artikel 5.   Huisdieren
Artikel 6.   Aankomst- en vertrektijden
Artikel 7.   Betalingsvoorwaarden en aanbetaling
Artikel 8.   Schade aan B&B, opstallen en/of inboedel
Artikel 9.   Annuleringsverzekering
Artikel 10. Annuleringskosten
Artikel 11. Niet roken
Artikel 12. Aansprakelijkheid verhuurder
Artikel 13. Aansprakelijkheid huurder
Artikel 14. Onderhoud en/of reparaties
Artikel 15. Klachtenafhandeling
Artikel 16. Toepasselijk recht

1. Verhuurder Bed & Breakfast De Vliegenzwam
John Duyn en Adrienne Koedooder
Dorpsstraat 24
1678 HD Oostwoud
Telefoonnummer John : 06-22088140
Telefoonnummer Adrienne : 0229-201392
E-mail: info@vliegenzwam.nl

2. De B&B’s
Onze B&B’s zijn gevestigd op Dorpsstraat 24, 1678 HD te Oostwoud. De B&B’s zijn bestemd voor een vakantieverblijf, te betrekken door het maximale aantal personen zoals vermeld op onze website. De hoofdhuurder dient altijd meerderjarig te zijn. Reden waarom wij bij reservering om uw geboortedatum vragen. De hoofdhuurder dient tijdens het verblijf zelf aanwezig te zijn.

3. Theetuin ’t Vosje.
De B&B’s hebben uitzicht op de bloementuin, die zomers ook gebruikt wordt als theetuin en vrij toegankelijk is voor de huurders van onze B&B’s tijdens openingsuren.
Een minderjarige gast in de B&B staat echter altijd onder toezicht van de ouders/verzorgers!
U bent zelf verantwoordelijk voor het wel en wee van uw jonge kind. Wij kunnen voor eventuele schade en/of letsel tijdens het verblijf in onze theetuin geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

4. Tarieven B&B’s
De tarieven voor de huur van de B&B’s kunt u terugvinden op onze website.
De tarieven zijn inclusief:

 • toeristenbelasting
 • schoonmaakkosten
 • beddengoed
 • handdoekenpakket (inclusief theedoeken en keukendoekjes)
 • kosten elektra, gas en water

5. Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan.

6. Aankomst- en vertrektijden
Aankomst altijd vanaf 15:00 uur.
Vertrek altijd voor 11:00 uur.
In verband met het schoonmaken van de B&B’s voor nieuwe gasten, verzoeken wij u vriendelijk, om u aan de hierboven genoemde tijden te houden.

7. Betalingsvoorwaarden en aanbetaling

 • Aanbetaling: binnen 8 dagen na ontvangst van onze bevestiging op uw reservering, dient u 50% van de totale huursom aan te betalen. Pas na ontvangst van uw aanbetaling is uw reservering definitief.
 • Restantbedrag: dit mag worden voldaan bij aankomst. Contant of met pinbetaling.
 • Bij niet-tijdige betaling van de aanbetaling zijn wij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. U ontvangt hierover altijd bericht.
 • Last-minute: bij een boeking binnen 7 dagen voor aanvang van de huurperiode, dient de totale huursom binnen 24 uur overgemaakt te zijn.

8. Schade aan B&B, opstallen en/of inboedel
De huurder is altijd aansprakelijk voor eventuele schade aangericht aan de B&B en opstallen, meubilair of overige inboedel. Een eventuele schade zal aan u in rekening worden gebracht.
Dit geldt uiteraard niet voor normale gebruiksslijtage.

9. Annuleringsverzekering
Wij adviseren u om zelf elders een annuleringsverzekering af te sluiten.

10. Annuleringskosten

 • Bij annulering(en) tot 30 dagen voor vertrek, bent u 50% van het totale huurbedrag (de aanbetaling) verschuldigd.
 • Bij annulering(en) tussen de 30 en 8 dagen voor vertrek bent u 75% van het totale huurbedrag verschuldigd.
 • Bij annulering(en) minder dan 7 dagen voor vertrek bent u 100% van het totale huurbedrag verschuldigd.

11. Niet roken
Onze B&B’s zijn NIET-roken accommodaties. Wilt u toch roken, doet u dit dan buiten!

12. Aansprakelijkheid verhuurder

 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op het terrein van theetuin ’t Vosje en aangrenzende tuin.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of ontstane schade in de B&B’s en opstallen.
 • Verhuurder is niet aansprakelijk voor overlast en/of schade veroorzaakt door derden.
 • Indien verhuurder de overeenkomst niet kan nakomen ten gevolge van overmacht c.q. bijzondere omstandigheden die haar niet kunnen worden aangerekend (denk hierbij aan stormschade of brand), dan is de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De huurder krijgt dan het aanbetaalde of betaalde bedrag terug, doch heeft geen recht op enige schadevergoeding.

13. Aansprakelijkheid huurder

 • De huurder is gedurende de huurperiode verantwoordelijk voor de B&B’s met opstallen en aangrenzend terras/tuin
 • Het is de huurder niet toegestaan om meerdere of andere personen in de B&B onder te brengen, dan die vermeld staan in het huurcontract. Een bezoek alleen in overleg!
 • De huurder is aansprakelijk voor schade aan de B&B en/of opstallen, toegebracht door huurder en/of zijn reisgenoten.
 • Het is de huurder en/of zijn reisgenoten niet toegestaan om langer in de B&B te verblijven dan in de huurovereenkomst is vermeld.
 • De huurder verplicht zich de gehuurde B&B overeenkomstig haar bestemming te gebruiken.
 • In geval van schade is de hoofdhuurder altijd aansprakelijk voor het gehele schadebedrag.

14. Onderhoud en/of reparaties
Indien het noodzakelijk is dat er reparaties aan de B&B’s en/of opstallen dienen te worden verricht tijdens uw verblijf, zal de huurder altijd toestemming geven om toegang tot de B&B en/of opstallen te verlenen. Uiteraard gebeurt dit in goed overleg.

15. Klachtenafhandeling
Natuurlijk hopen wij dat u een heerlijk verblijf heeft in onze B&B’s . Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, meld dit dan direct aan ons. Dan zoeken wij samen naar de beste oplossing.

16. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen huurder en verhuurder en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
In geval van nietigheid van een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
Voor zover door Nederlandse of Europese rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, is de rechter in Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien of samenhangen met de overeenkomst tussen huurder en verhuurder.

Laatste wijziging algemene voorwaarden: 3-05-2022
U kunt deze algemene voorwaarden hier downloaden (opent in een nieuw scherm) en eventueel opslaan of printen (.pdf bestand).